گروهک ارتش آزاد، داعش را از شهرک‌های «دابق» و «صوران» بیرون راند