دو روایت از دلایل رشد بهای دلار در بازار؛ کاهش عرضه بانک مرکزی یا تقویت نرخ جهانی؟