درخواست فعالان اقتصادی از دولت برای شفاف‌سازی فضای اقتصاد