ترزا می: توقف مهاجرت در اولویت است/ اولاند:حفظ اصل جا‌به‌جایی آزاد در اروپا ضروری است