هدف‌گذاری خرید 120 واگن مسافری در 2 سال با اولویت تولید داخل/ قرارداد با آلمان برای به روز رسانی خدمات قطارها