ثبات نسبی بر قیمت سکه حاکم شد/کاهش جزئی نرخ انواع ارز