جذب 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی تا پایان سال/ شرکت‌های بزرگ خارجی منابع خود را به داخل کشور منتقل کردند