انتقاد یک نماینده مجلس از برخورد دوگانه با املاک و حقوقی‌های نجومی /نباید روزنامه‌نگاری محبوس شود