حمله مردم هائیتی به کاروان کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در حضور بان کی‌مون