پست اینستاگرامی مولاوردی به مناسبت روز جهانی زنان روستایی