برآورد ظرفیت تولید 90 تن نمد در سال در چهارمحال و بختیاری