صادرات در کوتاه‌مدت رشد تصاعدی ندارد/ ۳ موضوع مهم صادراتی