پیام کتبی رئیس جمهوری بنین برای روحانی/عبدالله بیوچان با ظریف دیدار کرد