بررسی ابعاد پروژه نفوذ در کمیسیون امنیت ملی مجلس با حضور مسئولان امنیتی