تیراندازی در سان فرانسیسکو آمریکا و فلج شدن یک افسر پلیس