از موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان تا مهلت 20 روزه به شورای نگهبان برای رد یا تایید صلاحیت منتخبان