مرکل: باید دید چطور می‌توان خشونت را در سوریه متوقف کرد و به سمت اقدام سیاسی رفت