خشم و هیاهو؛ بررسی دومین مناظره انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا