اشکالات قانون انتخابات در سیاست‌های کلی ابلاغی دیده شده است