هیأت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان دریافت‌های نجومی دارند/7 هزار میلیارد تومان، معوقات غیرقابل وصول بانک سرمایه