دولت باید به طور جدی و شفاف با فیش‌های حقوقی نجومی برخورد کند