لزوم اجرای کامل مصوبات سفر استانی دولت به چهارمحال بختیاری/ تأکید بر رسیدگی به مشکلات کمبود آب