تاکید بر اجرایی شدن مصوبات سفر رئیس جمهور به استان کهگیلویه و بویراحمد