نوسانات بازارهای مالی جهان تاثیر مثبتی بر قیمت طلا در هفته آینده خواهد داشت