رشد تصاعدی صادرات در کوتاه‌مدت ممکن نیست/ ۳ مسئله مهم در صادرات