ارسال لایحه انتقال محکومان ایران و قرقیزستان به مجمع تشخیص