انهدام خودروها و مواضع تروریست ها در مناطق لاذقیه و ادلب