عده‌ای تحقیر آمریکایی‌ها را امتیازی برای کشور جلوه می‌دهند