روسیه: شرکت کنندگان در لوزان بر سوریه سکولار یکپارچه تاکید کردند/ دمشق نشست لوزان را مثبت خواند