۸۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت شده است