18 شهید و زخمی در حملات خمپاره‌ ای تروریستها به شهر حلب