بحرینی‌ها با تظاهرات در مناطق مختلف با بازداشت شدگان و آیت الله شیخ عیسی قاسم ابراز همبستگی کردند