نتانیاهو سازمان "بتسلم" را به خاطر درخواست پایان اشغالگری اسرائیل مجازات کرد