آتش‌بس و تفکیک گروه‌های تروریستی؛ محور گفتگوهای لوزان