اعلامیه ارتش عراق به اهالی «موصل» درباره نبرد آزادسازی