مسدود شدن ورودی‌های کرانه باختری و غزه در آستانه اعیاد اسرائیلی‌ها