ادامه جنجال ها بر سر رسوایی اخلاقی ترامپ؛ گزارش صدای امریکا