آتش‌بس و تفکیک گروه‌های تروریستی؛ محور اصلی گفتگوهای لوزان