ویکیلیس: قطر قول داده بود یک میلیون دلار به خانواده کلینتون بدهد