سکوت آماری بانک مرکزی شکست/ رشد اقتصادی بهار 5.4 درصد