افزایش 51 درصدی مجوزهای سرمایه‌گذاری منطقه آزاد انزلی