سود تسهیلات بانکی فقط در ظاهر پایین آمد/ سپرده‌ها از بانک خارج نمی‌شوند