نعمت زاده: دستورالعمل جدید معامله دلاری تحول رو جلوست/جزئیات موافقت نامه ایران و تایلند