گره زدن مسئله سوریه به مشکلات بانکی در برجام بی‌ربطی است/ عواقب هر گونه اشکال در عدم اجرای به هنگام برجام بر عهده آمریکا است