تحریف تاریخ در فیلم جدید رژیم‌صهیونیستی/ انکار هویت فلسطینی‌ها