خودروهای الکتریکی کمتر پشت چراغ قرمز می‌مانند +تصاویر