شروط 7 گانه بانک مرکزی به مجمع «وتجارت» هم رسید/ اخذ ذخایر برای کسری اکچوئری و سرمایه‌گذاری