مدارس اقلیت‌های دینی فقط مجاز به ثبت نام اقلیت‌‌ها هستند/ متقاضیان تاسیس مدارس غیردولتی باید «مسلمان» باشند