الحشد الشعبی: عملیات شناسایی در موصل پایان یافت؛ آماده آغاز عملیات نظامی هستیم