هلاکت یکی از مسئولان نظامی نورالدین زنگی در درگیری با ارتش سوریه